LISÄTTY 2021-02-21

Valtro 12/76

Nro 1973
Haulikko, lippaallinen kertatuli Valtro 12/76. Pumppuhaulikko
170 €